בית עץ לילדים

בית עץ לילדים להרכבה עצמית

בית מעץ לילדים

בית מעץ להרכבה עצמית
פתוח עם מרפסת

בית מעץ לילדים להרכבה עצמית 

עמודים מעץ גושני 10/10

תושבות מתכת לעמודים

תשתית הרצפה מעץ 5/10 אורן מוקצע

רצפה מעץ גלריה זכר נקבה 1 צול

חיפוי קירות ציפוי עץ זכר נקבה רוב 14 

חיפוי גג צפוי עץ זכר נקבה רוחב 14 ס"מ

חיפוי נגד גשם לגג יריעת שינגלז בצבע אדם

סולם עלייה מעץ אורן

ניתן להזמין במידות 2 מטר על 2 מטר או במידות 1.50 על 1.50

ליווי טלפוני לאורך תהליך הבנייה

מחיר 2 מטר על 2 מטר :  3950 ש"ח

מחיר 1.5 מטר על 1.5 מטר :   3450 ש"ח

המחיר אינו כולל משלוח

 

בית מעץ להרכבה עצמית

בית מעץ להרכבה עצמית 
סגור עם מרפסת

בית מעץ לילדים להרכבה עצמית

עמודים מעץ גושני 10/10

תושבות מתכת לעמודים

תשתית הרצפה מעץ 5/10 אורן מוקצע

רצפה מעץ גלריה זכר נקבה 1 צול

חיפוי קירות ציפוי עץ זכר נקבה רוב 14 

חיפוי גג צפוי עץ זכר נקבה רוחב 14 ס"מ

חיפוי נגד גשם לגג יריעת שינגלז בצבע אדם

סולם עלייה מעץ אורן

ניתן להזמין במידות 2 מטר על 2 מטר או במידות 1.50 על 1.50

ליווי טלפוני לאורך תהליך הבנייה

מחיר 2 מטר על 2 מטר :  4250ש"ח

מחיר 1.5 מטר על 1.5 מטר :  3750 ש"ח

המחיר אינו כולל משלוח

בית מעץ מחיר

בית מעץ להרכבה עצמית 
פתוח בלי עמודים

בית מעץ לילדים להרכבה עצמית

תשתית הרצפה מעץ 5/10 אורן מוקצע

רצפה מעץ גלריה זכר נקבה 1 צול

חיפוי קירות ציפוי עץ זכר נקבה רוב 14 

חיפוי גג צפוי עץ זכר נקבה רוחב 14 ס"מ

חיפוי נגד גשם לגג יריעת שינגלז בצבע אדם

ניתן להזמין במידות 2 מטר על 2 מטר או במידות 1.50 על 1.50

ליווי טלפוני לאורך תהליך הבנייה

מחיר 2 מטר על 2 מטר :  3450 ש"ח

מחיר 1.5 מטר על 1.5 מטר :  3000 ש"ח

המחיר אינו כולל משלוח

בתי עץ לילדים

בית מעץ לילדים להרכבה עצמית

תשתית הרצפה מעץ 5/10 אורן מוקצע

רצפה מעץ גלריה זכר נקבה 1 צול

חיפוי קירות ציפוי עץ זכר נקבה רוב 14 

חיפוי גג צפוי עץ זכר נקבה רוחב 14 ס"מ

חיפוי נגד גשם לגג יריעת שינגלז בצבע אדם

ניתן להזמין במידות 2 מטר על 2 מטר או במידות 1.50 על 1.50

ליווי טלפוני לאורך תהליך הבנייה

מחיר 2 מטר על 2 מטר :  3750 ש"ח

מחיר 1.5 מטר על 1.5 מטר :  3350 ש"ח

המחיר אינו כולל משלוח