top of page
Sawing
דפנות לסוכה
דפנות לסוכה
מחסן עצים

עצים לסוכה - סוכה מעץ

עץ לסוכה חתוך לפי מידה להרכבה עצמית

דפנות עץ לסוכה

אנו בעץ מרקט נדאג לספק לך עצים לסוכה בכל המידות והחתכים , עצים באיכות גבוהה מאוד ובמחירים תחרותיים , ניתן להזמין עץ חתוך למידה בכל המידות והחתכים , דפנות עץ לסוכה           

    משלוחים לכל הארץ 

דפנות לסוכה

קיט לסוכה להרכבה עצמית

אצלנו באפשרותך לקנות קיט מוכן לסוכה להרכבה עצמית , ריכזנו לך מבחר רב של מידות כדי שיהיה לך יותר קל ונח לבחור את המידות המתאימות לך , לפי השטח של החצר או של המרפסת , באפשרותך להתקשר למחסן ולהזמין עוד היום את הסוכה המתאימה לך .

קיט מושלם להתקנה פשוטה כולל דפנות עץ , לייסטים להנחת הסכך , ברגים , וצירים לדלת , גם דופן עם חלון ( פתח אור )

מומלץ להזמין בהקדם האפשרי כדי לקבל את הסוכה בזמן , כמו בכל שנה צפוי חוסר ולחץ במשלוחים

כמובן ניתן לרכוש רק דפנות של עץ במידה ואתם לא מעוניינים לרכוש קיט לסוכה

חג סוכות שמח

סוכות

סוכה מעץ 320* 400

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר על 4.0 מטר

17 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

1680ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 320 * 360

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר על 3.60 מטר

7 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

8 יחידה לייסט 5/5 לסכך אורך 3.90

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

2100 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 320 * 320

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר / 3.20 מטר

15 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

1500 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 320* 640

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר על 6.40 מטר

22 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

14 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2350 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 320 * 560

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר על 5.60 מטר

20 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

12 יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

2150 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 320 * 480

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר / 4.80 מטר

18 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2  יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

1940 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 400 * 480

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר על 4.80 מטר

20 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2090 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 400 * 400

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר על 4.0 מטר

19 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

1790 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 400 * 360

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר / 3.60 מטר

9 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1  יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה גופן סטנדרטית 90/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

1750 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 400 * 480

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר על 4.80 מטר

20 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2090 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 560 * 360

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 5.60 מטר על 3.60 מטר

13 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

8 יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

2160 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 480 * 360

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.80 מטר / 3.60 מטר

11  יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1  יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה גופן סטנדרטית 90/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

1970 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 360 * 640

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.60 מטר על 6.40 מטר

14 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

12 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2370 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 640 * 400

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר על 6.40 מטר

24 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

15 יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

2520 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 560 * 400

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר / 5.60 מטר

22  יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

12 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

2290 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 480 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.8 מטר על 4.5 מטר

10יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

12 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2250 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 400 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.0 מטר על 4.5 מטר

9 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה גופן 90/205

15 יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

1990 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 320 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.20 מטר / 4.50 מטר

7 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה דופן 90/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

1840 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 480 * 480

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.8 מטר על 4.80 מטר

22 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

12 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2290 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 360 * 360

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.60 מטר על 3.60 מטר

15 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

1700 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 450 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 4.50 מטר / 4.50 מטר

18 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

2 יחידה דופן עם חלון 90/205

10 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

2140 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 560 * 560 

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 5.6 מטר על 5.6 מטר

26 יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

12 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

2580 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ  560 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 5.60 מטר על 4.5 מטר

12יחידה דופן סטנדרטית 80/205

2 יחידה דופן עם חלון 80/205

10 יחידה דופן 90/205

10  יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

2390 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 360 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 3.60 מטר / 4.50 מטר

17 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

1 יחידה דופן עם חלון 90/205

יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

2140 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 270 * 270

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 2.70 מטר על 2.70 מטר

11 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

2 יחידה דופן עם חלון 90/205

6 יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר

1300 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ  270 * 450

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 2.70 מטר על 4.5 מטר

15 יחידה דופן סטנדרטית 90/205

1 יחידה דופן עם חלון 80/205

8 יחידה דופן 90/205

10  יחידה לייסט 5/5 להנחת הסכך

200 ברגים 5/40

2 ציר ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר:

1700 ש"ח

סוכות

סוכה מעץ 270 * 360

עשה זאת בעצמך

מידות הסוכה 2.70 מטר / 3.60 מטר

13יחידה דופן סטנדרטית 90/205

1 יחידה דופן עם חלון 90/205

יחידה לייסט 5/5 עץ אורן לסכך

200 ברגים 5/40

2 צירים ספר לדלת

המחיר לא כולל משלוח

מחיר 

1480 ש"ח

דפנות לסוכה חזקות ועמידות , אפשרות למשלוח עד בית הלקוח , הדפנות שלנו מיוצרות מלוחות עץ דק במידות 80 ס"מ על 200 ס"מ , מחוזקות בלייסטים מעץ אורן , הסטנדרט שלנו , 2 לייסטים לאורך הדפנה באורך 200 ס"מ ועוד 4 לייסטים לרוחב הדפנה באורך 80 ס"מ , 

הלייסטים מחוברים באמצעות דבק וסיקות , ליצירת דפנה חזקה ועמידה 

באפשרותך לבנות מהדפנות שלנו סוכה שלמה , או לסגור מרפסת קיימת 

ניתן להזמין דפנות עם חלון ונסביר לך גם איך אפשר לבנות דלת בפעולה מאוד פשוטה

דפנה לסוכה
דפנה לסוכה מעץ
דפנות לסוכה

סוגי עצים לסוכה

קורות עץ בחתכים שונים

קורות עץ של הפרגולה או של הסוכה , ניתן לבחור בחתכים שונים של העץ לפי הגודל של הפרגולה , ניתן לקבל יעוץ מאנשי המקצוע שלנו באיזה חתך של עץ להשתמש , בעץ מרקט ניתן לקנות עץ לסוכה חתוך למידה להרכבה עצמית

לוחות עץ 2.5/10

לוחות עץ 2.5/10 אורן מוקצע לחיפוי הגג של הפרגולה או של הסוכה , ניתן להרכיב במרווחים לפי הצורך המידה נטו של העץ היא 2 על 9 אחרי ההקצעה , תתקשר אלינו ונעזור לך לבחור את העצים המתאימים לבניית הסוכה 

לוחות עץ 2.5/15

לוחות עץ 2.5/15 אורן מוקצע לחיפוי הגג של הסוכות  , ניתן להרכיב במרווחים לפי הצורך המידה נטו של העץ היא 2 על 15 אחרי ההקצעה , ניתן להתייעץ אתנו לגבי העצים המתאימים לבניית הסוכה שלך

לייסטים עץ 2.5/5

לייסטים מעץ 2.5/5 או 2.5/7ניתן להשתמש בהם לחיפוי הסוכה , כמובן ניתן לשחק במרווחים בין העצים לפי הצורך ולפי רמת ההצללה , ניתן להזמין את העצים חתוכים למידה ויגיעו אליך עד הבית

עצים לסוכה

אנו בעץ מרקט נדאג לספק לך עצים לסוכה באיכות גבוהה ובמחירים תחרותיים , באפשרותך להזמין סוכה מעץ להרכבה עצמית לפי המידות שאתה מספק לנו , במידת הצורך אנחנו נעזור לך להכין רשימת עצים מדויקת לבנייה עצמית של הסוכה

תתקשר לקבל הצעת מחיר לבניית סוכה מעץ 0546022900

קורות עץ לסוכה

תתקשר אלינו ואנחנו נעזור לך לבחור את העצים המתאימים לסוכה שלך

הרכבה פשוטה ומהירה , ניתן לקנות קיט לסוכה מוכן להרבה , כמו כן ניתן לקנות עצים להרכבה עצמית

חשוב מאוד לשמור על התקנה בטיחותית לסוכה , לעגן אותה בצורה נכונה , במיוחד בקומות גבוהות , יש להתייעץ עם בעל מקצוע במידת הצורך , ניתן לעגן למעקות מתכת או קירות ביטון

סוכת עץ

דפנות עץ לסוכה

דפנות לסוכה מחיר

סוכה מעץ

בעץ מרקט מספקים סוכות עץ עד בית הלקוח , בשנים האחרונות מכרנו סוכות מעץ מוכנות להרכבה עצמית פשוטה וקלה , 

דפנות עץ כולל לייסטים מוכנות להרכבה עצמית במחיר הזול בארץ

מספקים דפנות עץ וסוכות עץ לכל מקום בארץ , ירושלים , מודיעין עילית , מודיעין , בני ברק , ביתר עילית , בית שמש , צפת , אשדוד , רכסים , חיפה , תל אביב , חולון , טבריה , עכו , פתח תקוה , נתניה , ראשון לציון , נהריה , , 

סוכה כשרה ללא תחרות 

 

ירכא, Israel
  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • TikTok
Rate UsDon’t love itNot greatGoodGreatLove itRate Us

כל הזכויות שמורות - עץ מרקט

bottom of page